Service & Support


Vi fokuserar på personlig service och support.
I samtliga projekt kan ni känna er säkra över att ni har en och samma kontaktperson inom Crelab Instruments.

Under instrumentets hela livslängd kan Crelab erbjuda flexibla och kostnadseffektiva service - och supportavtal.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information!